realitat

Avís legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular d’aquesta pàgina web és el Comunistes de Catalunya, partit inscrit al Registre de Partits Polítics, amb domicili a Barcelona (08002), al Portal de l’Angel, 42-48, 2on, amb telèfon 933 184 282, a/e: info@comunistes.cat.

Condicions d’ús de la pàgina web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per aquesta.

Privadesa de les dades

Comunistes de Catalunya informa que totes les dades facilitades a través dels formularis electrònics d’aquesta pàgina web i/o mitjançant correu electrònic es tractaran amb estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La fianlitat del tractament d’aquestes dades és poder prestar els serveis sol·licitats i mantenir les persones usuàries informades sobre qüestions relatives a l’activitat de l’entitat. L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades que s’hi inclouen.

Comunistes de Catalunya es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que tan sols s’utilitzaran amb el propòsit indicat en cada cas.

Les dades sol·licitades són, en cada moment, les imprescindibles en relació amb l’àmbit i les finalitats especificades en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Comunistes de Catalunya es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

Drets de les persones usuàries

L’usuari o usuària podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la Llei orgànica 15/1999 enviant un escrit a

Comunistes de Catalunya: Av Portal de l’Àngel, 42-48, 08002, Barcelona

O bé per correu electrònic a: info@comunistescat

Política de cookies (galetes)

Comunistes de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web Comunistes.cat, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

1. Definició i funció de les cookies

Una cookie (galeta) és un fitxer que es descarrega a l’ordinador de l’usuari en accedir a determinades pàgines web. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web, i permeten en posteriors accessos, entre altres funcions, utilitzar opcions de continguts o disseny escollides anteriorment, i obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari.

2. Tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web

Cookies pròpies pel funcionament de la pàgina web. Aquest tipus de cookies permeten que l’usuari interactuï per l’espai web utilitzant totes les seves funcions.

Cookies de tercers o d’anàlisi. Aquest tipus de cookies permeten quantificar el nombre d’usuaris i de visites a un lloc determinat. Aquestes dades estadístiques de la navegació a les pàgines web permeten millorar la composició dels espais web i l’oferta dels serveis.

3. Forma de desactivar o eliminar les cookies

Les persones usuàries poden permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al seu equip, mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador.

En el supòsit de no acceptació de les cookies, és possible que la pàgina web o algunes de les seves funcionalitats no funcionin correctament.

4. Informació sobre les dades obtingudes

La informació obtinguda per les cookies és tractada exclusivament per Comunistes de Catalunya mitjançant el servei Google Analytics. Per accedir a les condicions legals de Google Analytics pots clicar aquí.

Condicions d’ús de la pàgina web

Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecta a les condicions següents:

L’accés i l’ús de la pàgina web són lliures i gratuïts. Tanmateix, Comunistes de Catalunya es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes. La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquesta pàgina web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat aComunistes de Catalunya mitjançant els formularis d’aquesta pàgina web. L’usuari o usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a Comunistes de Catalunya o a tercers. L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat de la pàgina web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte als altres usuaris i usuàries. Resta prohibit qualsevol ús comercial de la pàgina web. L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquesta pàgina web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos Comunistes de Catalunya, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació. L’usuari o usuària es compromet a no malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels materials i informacions continguts en aquesta pàgina web ni dels sistemes d’informació o els documents, arxius i qualsevol contingut emmagatzemat a qualsevol equip informàtic de Comunistes de Catalunya, dels seus membres o de qualsevol usuari o usuària de la pàgina web. Resta prohibida la modificació i/o explotació de la pàgina i els seus continguts. Comunistes de Catalunya no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la pàgina web o per la impossibilitat d’accedir-hi. L’ús d’aquesta pàgina web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Comunistes de Catalunya els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web comunistes.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a Comunistes de Catalunya l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de Comunistes de Catalunya, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

Reserva de drets

Comunistes de Catalunya explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Comunistes de Catalunya s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de Comunistes de Catalunya. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació de la pàgina comunistes.cat o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a comunistes.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, in line linking, etc. Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a comunistes.cat conforme a les disposicions vigents. L’ús comercial dels continguts del lloc web comunistes.cat. L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de Comunistes de Catalunya, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat. L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Comunistes de Catalunya, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Condicions de registre d’usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts de la pàgina web no és necessari el Registre d’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ d’usuari. Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari. L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús. El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions. Exclusió de responsabilitat

Comunistes de Catalunya no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquesta pàgina web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquesta pàgina web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Comunistes de Catalunya no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i pàgines externes.

Comunistes de Catalunya no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la pàgina web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la pàgina web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

Comunistes de Catalunya no garanteix que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari o usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Comentaris

Les persones usuàries de la pàgina web de Comunistes de Catalunya podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda a la pàgina web de Comunistes de Catalunya són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat de Comunistes de Catalunya Republicana de Catalunya.

Comunistes de Catalunya no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web de Comunistes de Catalunya, i per tant, Comunistes de Catalunya queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.

Continguts

Les persones usuàries de la pàgina web de Comunistes de Catalunya podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que amb independència de què aquests continguts siguin publicats, Comunistes de Catalunya no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts a la pàgina web de Comunistes de Catalunya seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor de Comunistes de Catalunya. En el moment de carregar o publicar continguts a la pàgina web de Comunistes de Catalunya, l’usuari o usuària està atorgant a favor de Comunistes de Catalunya una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats a la pàgina web de Comunistes de Catalunya.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. Comunistes de Catalunya no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant Comunistes de Catalunya queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per la pàgina web de Comunistes de Catalunya) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a Comunistes de Catalunya utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa de Comunistes de Catalunya.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a Comunistes de Catalunya la llicència indicada en aquest apartat.

Quan Comunistes de Catalunya tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits de contingut estipulats i podrà eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.


Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre