realitat

Una mirada a la nova extrema dreta

Tw Fb G+

Selecció d'articles

La irrupció a l'escena política europea des de la dècada dels vuitanta d'organitzacions polítiques que tenen en comú un discurs contra la immigració i contra les elits i els partits polítics tradicionals, ha generat una vasta literatura acadèmica amb la intenció de comprendre quines són les seves bases ideològiques i programàtiques.edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*